Notícies

Blog

Blog: Notícies

CONTRACTES DE TREBALL ENTRE PODÒLEGS

mar. 10 2015
30
0
Des de fa un temps diverses consultes de podologia han rebut  la visita de la Inspección de Empleo y Seguridad Social aixecant diferents Actes, algunes van ser de Actes d’ Advertència i requeriment i altres  Actes d’ Infracció, ambdues per considerar que tenien una relació laboral els  podòlegs contractats como arrendament de serveis per part del titular de la consulta.
El gabinet jurídic ha elaborat un informe  al respecte que podeu consultar a Finestreta única/Legislació podològica/ Informes Jurídics,entrant amb la vostre contrasenya de col·legiat.

Assamblea General Ordinària Desembre 2014

dic. 17 2014
5
0
1-Informe de Presidència.
2-Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2015.
3-Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2015.
4-Precs i preguntes.