Difusió Podològica

Anuncis, vídeos i falques de ràdio de difusió podològica

Aquí podeu consultar diferents campanyes de difusió podològica en diversos formats.

 ≥ Spot podologia  a TV3  2019

     ≥ Spot Podologia esportiva a TV3 2017 


   ≥ Anunci a TV3 2016


 

   ≥ Anunci a televisió Peu pediàtric 2016

  ≥ Anunci a 8tv 2016


   ≥ Anunci a Televisió Peus Saludables

 

      ≥ Campanya Peu Saludable 2015

  

       ≥ Anunci a televisió 2014