Notícies

Blog

Convocatòria Assemblea General Ordinària 20-05-2022

may. 04 2022

Dia:     20 de maig de 2022. 

Hora: 18:00h en primera convocatòria. 

          18:30h en segona convocatòria. 

Lloc:   seu col·legial :C/ València 494-498, Baixos - 08013 Barcelona. 

Ordre del dia

1.    Informe de Gestió, lectura i aprovació si s'escau 

  • Accions realitzades. 
  • Querelles i Litigis. 
  • Llei de Transparència, Actualització Pla de Compliment 2022  
2.    Informe Anual de gestió Econòmic, lectura i aprovació si s'escau 
  • Balanç de Situació a 31-12-2021. 
  • Compte de Resultats a 31-12-2021. 
  • Despeses de Personal i Junta de Govern. 
  • Informe Auditories. Comptes Anuals  
3.    Memòria d'Activitats de l'any 2021, lectura i aprovació si s'escau. 
4.    Actualització Codi Deontològic 2022, lectura i aprovació si s'escau  
5.    Torn obert de paraula 

Total: 0 Comment(s)